Bewoners

Info mbt bereikbaarheid ...

Op 15 januari 2024 vindt de 54ste internationale Betafence cyclocross plaats te Otegem. Omwille van veiligheidsredenen wordt het verkeer zoveel mogelijk geweerd uit het centrum van Otegem. Hiervoor werd een mobiliteitsplan opgemaakt met verschillende shuttleroutes en diverse opstapplaatsen. Dit moet ervoor zorgen dat alle bezoekers veilig tot bij het parcours geraken en zoveel mogelijk hun wagens parkeren in de rand rond Otegem. In de rand rond Otegem zijn ongeveer 3500 parkeerplaatsen voorzien.

INFO VOOR BEWONERS (en hun bezoek):

De omgeving van Otegem werd opgedeeld in:

– ZONE A: * GEEN doorgaand verkeer tussen 8 u. en 21 u.

                 * Parkeren op de openbare weg VERBODEN

– ZONE B: * Doorgaand verkeer zonder doorgangsbewijs mogelijk TOT 10 u.

                 * Parkeren op de openbare weg VERBODEN tenzij anders vermeld.

Tussen 19 u. en 21 u. wordt het centrum opnieuw opengesteld voor verkeer.

Alle bewoners en eventuele bezoekers van ZONE B kunnen vanaf 10 u. enkel d.m.v. een doorgangsbewijs. 

Online aanvraagformulier doorgangsbewijs

Volgende straten liggen in ZONE A (Geen verkeer tussen 8 u. en 21 u. + parkeren op de openbare weg verboden)

o Zwevegemstraat tussen huisnummers 2 t.e.m. 26 en tussen 1 t.e.m.35

o Heestertstraat tussen huisnummers 2 t.e.m 16 en tussen 1 t.e.m 27

o Brouwerijstraat

o Blauwvoetstraat

o Fatimastraat

o Jeugdheemstraat

o Joseph Ysenbaertplein

o Klijtekopstraat

o Minister Laevensstraat

o Otegemplaats

o Sint Annastraat

Volgende straten liggen in ZONE B (Doorgaand verkeer zonder doorgangsbewijs enkel mogelijk tot 10 u. + parkeren op openbare weg verboden)

o  Zwevegemstraat huisnummers 28 tem 46 en 37 – 71: PARKEREN ENKEL TOEGELATEN VOOR SHUTTLEBUSSEN

o Zwevegemstraat huisnummers 48 tem 78 en 73 tem 101: rechts en links parkeren toegelaten op gelijkgrondse berm

o Heestertstraat 18 t.e.m 44 en tussen 29 t.e.m 37b

o Eikenlaan (parkeren toegelaten – enkel bewoners)

o Elf Novemberstraat (parkeren toegelaten – enkel bewoners)

o Klein Ronsestraat

o Maurice Decraenestraat

o Olmenlaan (parkeren toegelaten – enkel bewoners)

o Sparrenlaan (parkeren toegelaten – enkel bewoners)

o Surremontstraat

o Scheldestraat van nr.2 tot 26 en nr.1 tot 79: VERBOD PARKEREN; van nr.26 tot nr.54: PARKEREN ENKEL TOEGELATEN VOOR VIPS

o Populierenlaan

o Herrekostraat

o Zolderstraat

o Ingooigemstraat – VOLLEDIG VERBOD PARKEREN (enkel parking voorbehouden voor VIP tussen krp. Neerkouter en Klein Ronsestraat aan de rechterzijde van de rijweg komende vanuit richting Ingooigem).

o Kasteeldreef

o Neerkouter

o Otegemsesteenweg

Bezoekers van bewoners

Bezoekers van personen die wonen in ZONE B dienen zich te houden aan dezelfde regels als de bewoners. Er kan enkel geparkeerd worden op privéterrein van de inwoner.

Verplegend personeel

Indien u als inwoner van Otegem medische zorgen moet krijgen op 15 januari 2018, dan kan u voor medisch personeel ook een specifiek doorgangsbewijs aanvragen. Deze kaart wordt bezorgd aan de inwoner van Otegem die het doorgangsbewijs op zijn beurt dient te bezorgen aan het medisch personeel. Voor zone A is er vrije doorgang voor het verplegend personeel tot maximum 10u en vanaf 17u.

Aanvraag van een doorgangsbewijs

Bewoners uit zone B ontvangen standaard één doorgangsbewijs gelijktijdig met dit schrijven. Er kan enkel geparkeerd worden op privéterrein van de inwoner. Wanneer er twijfels bestaan over de beschikbare parking op privé eigendom, kan door de bevoegde dienst het nodige bewijs materiaal worden opgevraagd. Wie op openbaar domein parkeert waar dit verbod van kracht is wordt op politiebevel getakeld.

Waar aan te vragen ?

  • Via het webformulier
  • Via het onthaal in het Gemeentepunt (Blokkestraat 29 Zwevegem – Elke dag van 9u tot 12u30 + op woensdag van 13u30 tot 16u + op dinsdag van 16u30 tot 18u30 en op zaterdag van 9u tot 10u30)
  • Via de Bibus (Vrije Basisschool Otegem op woensdag van 16u30 tot 18u en op donderdag van 13u20 tot 16u (enkel op schooldagen) of donderdag van 14u30 tot 16u (enkel in schoolvakantie).

Wat te vermelden ?

  • Naam, voornaam + adres ( van de plaats waar het voertuig kan geparkeerd worden)
  • Aantal doorgangsbewijzen
  • Nummerplaten van voertuigen die een doorgangsbewijs willen
  • Aantal parkeerplaatsen op privédomein
  • Telefoonnummer waar we u kunnen bereiken
  • E-mailadres.

Door wie aan te vragen ?

De persoon die woont in ZONE B moet de doorgangsbewijzen aanvragen voor de eigen voertuigen én voor de voertuigen van eventuele bezoekers. Per voertuig wordt er één doorgangsbewijs aangemaakt.

Tot wanneer aan te vragen?

Alle doorgangsbewijzen kunnen online aangevraagd worden via het onthaal in het Gemeentepunt. Na aanvraag worden de bewijzen verstuurd aan de aanvrager die ze op zijn beurt dient te bezorgen aan de personen die wensen op bezoek te komen. Alle voertuigen moeten de dag zelf het doorgangsbewijs kunnen voorleggen indien men doorgang wenst in de zone met beperkt doorgaand verkeer.

INFO VOOR BEZOEKERS

Shuttleroutes

In de rand rond Otegem zijn ongeveer 3500 parkeerplaatsen voorzien voor bezoekers van de cyclocross. Wie zijn wagen parkeert in de rand rond Otegem kan gebruik maken van de speciale shuttlebussen die bezoekers veilig tot bij het parcours en terug brengen. Er zijn 5 routes waar bussen vanaf 11u om het kwartier stoppen aan diverse opstapplaatsen. De laatste bussen zijn voorzien rond 19u.

Fietszone en kus&weg zone

Er is opnieuw zowel een fietszone als kus&weg zone voorzien.

Indien u met de fiets komt, kan u die stallen in de fietsstalling achter het oud gemeentehuis (Zwevegemstraat).

Indien u na 10 u. naar het parcours gebracht en opgehaald wordt, dan kan u best gebruik maken van een van de twee voorziene kus&weg zones. Deze zijn gelegen aan de kruising tussen de Ingooigemstraat met de Nederkouter of in de Zwevegemstraat (t.h.v. Cortina Cars).

Parkeerplaatsen voor personen met een beperking

Parkeerplaatsen voor personen met een beperking bevinden zich aan OC De Spoele. Gebruikers dienen hun parkeerkaart te kunnen voorleggen. De parkeerplaats voor personen met een beperking is bereikbaar via de Scheldestraat.

VIP parkeerplaatsen

De VIP-parking GOLD bevindt zich op de parking Evilo-Matthys in de Scheldestraat. Enkel bezoekers in het bezit van een VIP-parkeerkaart GOLD kunnen van deze parking gebruik maken. De aanrij naar deze VIP parking kan enkel via de Otegemsesteenweg – Ingooigemstraat. Er is ook parking voorzien aan Molecule (VIP-Parking SILVER). Deze is enkel bereikbaar vanaf de afrit Deerlijk. Vanaf deze parking is er vervoer met busjes voorzien naar de VIP-parking GOLD.

Politieverordening en bijzonder Nood- en Interventieplan

Omwille van veiligheidsredenen werd een tijdelijke politieverordening goedgekeurd in het schepencollege en een Bijzonder Nood- en Interventieplan in de gemeenteraad, u kan deze terugvinden op de website (www.zwevegem.be).